עמוד:108

משימות לסיכום 48 לגילה 50 ש"ח בקופת החיסכון , והיא חוסכת בכל חודש 10 ש"ח . לשירלי 120 ש"ח בקופתה , והיא חוסכת בכל חודש 5 ש"ח . בכל סעיף מתואר מצב . האם המצב הזה יכול להתקיים בעתיד ? אם כן , ציינו מתי . אם לא , הסבירו מדוע לא . א . בקופות של גילה ושל שירלי יהיו סכומים שווים . ב . בקופה של גילה יהיה סכום כפול מזה שבקופה של שירלי . 49 הגיל של איילה קטן פי 7 מגילו של אביה . בשנה הבאה יהיה גילו של האב גדול פי 6 מגילה של איילה . א . נסמן x–ב את גילה של איילה . מה מתארים הביטויים הבאים בסיפור ? 1 x + 1 2 7 x + 1 3 7 x + 1 4 6 ( x + 1 ) 6 ב . כתבו בעזרת x משוואה מתאימה , פתרו אותה ומצאו בני כמה איילה ואביה היום . ג . נסמן את גילו של האב היום . m–ב אילו מהמשוואות הבאות מתאימות לסיפור ? 1 m + m + 1 2 6 ( m + m + 1 3 m + 1 = 6 ( m + 1 ) 7 6 7 7 ד . פתרו את אחת המשוואות המתאימות שמצאתם בסעיף ג , ומצאו בני כמה איילה ואביה היום . ודאו שקיבלתם אותה תשובה כמו בסעיף ב . 50 מחיר מגבת פנים נמוך 5–ב ש"ח ממחיר מגבת גוף . מחיר 5 מגבות גוף גבוה 1–ב ש"ח ממחיר 7 מגבות פנים . א . סמנו את מחיר מגבת הפנים , x–ב כתבו משוואה מתאימה ומצאו את המחירים של המגבות משני הסוגים . ב . סמנו d–ב את המחיר של 5 מגבות גוף , כתבו משוואה מתאימה ומצאו את המחירים של המגבות משני הסוגים . ודאו שקיבלתם אותו פתרון כמו בסעיף א . 51 מספר אחד גדול פי 8 ממספר אחר . אם נוסיף למספר הקטן , 12 נקבל את מחצית המספר הגדול . מצאו את שני המספרים . 52 בדירת חדר יש מטבח , חדר רחצה וחדר מגורים . שטח חדר המגורים גדול 5–ב מ"ר משטח המטבח . שטח חדר הרחצה הוא מחצית משטח המטבח . שטח הדירה כולה הוא 30 מ"ר . מצאו את שטחו של כל אחד מהחדרים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר