עמוד:107

דיון 43 במקבילית ABCD הצלע CD ארוכה 3–ב ס"מ מהצלע . AD אורך הגובה לצלע CD הוא 4 ס"מ , ואורך הגובה לצלע AD הוא 5 ס"מ . ( הסרטוט מוקטן ( . מהם אורכי הצלעות של המקבילית ? תזכורת השטח של מקבילית שווה לאורך צלע של המקבילית כפול הגובה לאותה צלע . 44 במקבילית ABCD הצלע AD ארוכה 6–ב ס"מ מהצלע . AB הנקודות K P–ו נמצאות על צלעות המקבילית . נתון : 10 ס"מ 15 , BK = ס"מ BP = ( הסרטוט מוקטן ( . מצאו את היקף המקבילית . 45 שטח המלבן CDFH קטן 1–ב סמ"ר משטח המלבן . ABGE הצלע CD ארוכה מהצלע AB 1–ב ס"מ . נתון : 9 ס"מ 7 , AE = ס"מ DF = ( הסרטוט מוקטן ( . מצאו את הממדים של שני המלבנים . 46 היקפו של ריבוע שווה להיקפו של משושה שכל צלעותיו שוות . צלע המשושה קצרה 6–ב ס"מ מצלע הריבוע . מה אורך הצלע של כל אחד מהמצולעים ? הרחבה 47 הישר m חותך את בסיסי הטרפז ABCD בנקודות E F–ו ומחלק את הטרפז למקבילית וטרפז שווי–שטח . נתון : 3 ס"מ 7 , AB = ס"מ m || AD , CD = גובה הטרפז ABCD הוא 40 מ"מ . ( הסרטוט מוקטן ( . מהם אורכי הבסיסים של הטרפז EBCF שהתקבל ? פתרו בשתי דרכים : בעזרת משתנים , וללא שימוש במשתנים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר