עמוד:102

25 במתנ"ס מתקיימים שיעורי פילטיס ושיעורי יוגה . רונה משתתפת במהלך השבוע 4–ב שיעורי יוגה 3–וב שיעורי פילטיס . שיעור אחד של יוגה נמשך 15 דקות יותר מאשר שיעור אחד של פילטיס . בסך הכול רונה מתעמלת 8 שעות בשבוע . כמה זמן נמשך שיעור אחד של פילטיס ? כמה זמן נמשך שיעור אחד של יוגה ? 26 בתחרות ריקודים שנתית נהוג שהפרס הכספי מחולק שווה בשווה בין שני הרקדנים הטובים בתחרות . השנה הפגינו שלושה רקדנים רמת ריקוד גבוהה ביותר , והפרס חולק שווה בשווה בין שלושתם . כתוצאה מכך קיבל כל אחד מהזוכים סכום הקטן 230–ב ש"ח מהסכום שמקבל כל אחד מהזוכים בדרך כלל . א . סמנו x–ב את הסכום שמקבל כל אחד מהזוכים בדרך כלל , כתבו משוואה מתאימה ומצאו בעזרתה איזה סכום קיבל כל אחד משלושת הזוכים השנה . ב . סמנו a–ב את הסכום הכולל של הפרס הכספי המחולק לזוכים , כתבו משוואה מתאימה ומצאו בעזרתה איזה סכום קיבל כל אחד משלושת הזוכים השנה . ודאו שקיבלתם אותה תשובה כמו בסעיף א . הרחבה 27 בבית ספר נערך שיפוץ : 4 חדרי הקבצה שווים בשטחם הפכו 3–ל כיתות שוות בשטחן . השטח של כל כיתה גדול 7–ב מ"ר מהשטח של כל חדר הקבצה . א . מצאו את שטחה של כל כיתה . ( התעלמו מהשטח שתופסים הקירות ( . ב . לפניכם ארבע משוואות המתאימות לסיפור . הסבירו מה מייצג המשתנה בכל משוואה . ג . פתרו כל משוואה בסעיף ב ומצאו בעזרתה את שטחה של כיתה . ודאו שבכל הדרכים קיבלתם אותה תשובה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר