עמוד:101

21 שרה מבוגרת מענת 13–ב שנה . בעוד 9 שנים יהיה הגיל של שרה גדול פי 2 מהגיל של ענת . בת כמה ענת השנה ? הרחבה 22 בשנה שעברה היה הגיל של יוני גדול פי 4 מהגיל של אורנה . בשנה הבאה יהיה הגיל של יוני גדול פי 3 מהגיל של אורנה . א . בני כמה יוני ואורנה השנה ? ב . בעוד כמה שנים יהיה הגיל של יוני גדול פי 2 מהגיל של אורנה ? אתגר 23 לפני שנה היה גילו של ליאור קטן פי 3 מגילה של מיכל . בעוד שלוש שנים יהיה גילה של מיכל כפול מגילו של ליאור . בני כמה ליאור ומיכל עכשיו ? 24 רועי קנה מחברות גדולות במחיר 7 ש"ח למחברת , ומחברות קטנות יותר במחיר 5 ש"ח למחברת . מספר המחברות הקטנות היה גדול 8–ב ממספר המחברות הגדולות . מחירן של כל המחברות הגדולות שקנה היה שווה למחיר כל המחברות הקטנות . א . נסמן x–ב את מספר המחברות הקטנות שרועי קנה . ציינו איזו מהמשוואות הבאות מתאימה לסיפור . הסבירו את תשובתכם , ומצאו את המחיר הכולל של הקנייה . 1 7 x = 5 ( x + 8 ) 2 5 ( x - 8 ) = 7 x 3 7 ( x - 8 ) = 5 x 4 5 x = 7 ( x + 8 ) ב . נסמן m–ב את הסכום ששילם רועי תמורת כל המחברות הגדולות . אילו מהמשוואות הבאות מתאימות לסיפור ? הסבירו . פתרו אחת מהמשוואות המתאימות ומצאו את המחיר הכולל של הקנייה . ודאו שקיבלתם אותו פתרון כמו בסעיף א .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר