עמוד:100

16 לפניכם סקיצה של גלויה שעוצבה כמלבן בתוך מלבן . המלבן הפנימי מיועד לכתיבה . השטח של כל הגלויה ( המלבן החיצוני ) גדול 48–ב סמ"ר משטח המלבן הפנימי . סמנו במשתנה את אחד הגדלים הלא–ידועים , כתבו משוואה ומצאו את ממדי הגלויה ( המלבן החיצוני . ( 17 לפניכם סרטוט מוקטן של שני מלבנים . שטחו של אחד המלבנים קטן משטח המלבן האחר 60–ב סמ"ר . נתון : 12 ס"מ 15 , AB = ס"מ ML = BC , KL = סמנו במשתנה את אחד הגדלים הלא–ידועים , כתבו משוואה ומצאו את היקפי המלבנים . 18 דני ארז ספרים 20–ב ארגזים משני סוגים : ארגזים חומים , שבכל אחד מהם 15 ספרים , וארגזים לבנים , שבכל אחד מהם 10 ספרים . מספר הספרים בכל הארגזים הלבנים היה קטן 25–ב ממספר הספרים בכל הארגזים החומים . כמה ספרים ארז דני בסך הכול ? 19 סוכרייה על מקל עולה 40 אג' יותר מסוכרייה רגילה . דנה קנתה 6 סוכריות על מקל , ורון קנה 4 סוכריות רגילות . רון שילם 4 שקלים פחות מדנה . מצאו את המחירים של סוכריות משני הסוגים . 20 השנה אמה של נועה מבוגרת מנועה פי . 9 בעוד 4 שנים יהיה גיל האם גדול מהגיל של נועה פי . 5 א . סמנו x–ב את הגיל של נועה השנה , וכתבו ביטוי אלגברי המתאר את גילה של האם השנה . ב . מה המשמעות של כל אחד מהביטויים בסיפור ? 1 9 x + 4 2 x + 4 3 5 ( x + 4 ) 4 ( 9 x + 4 ) : 5 ג . כתבו משוואות שונות שבעזרתן אפשר למצוא את . x ד . מהו הגיל של נועה השנה ? מהו הגיל של האם השנה ? ה . האם ייתכן שביום מן הימים יהיה הגיל של האם גדול מהגיל של נועה פי ? 1 . 1 אם כן - מתי ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר