עמוד:92

24 פתרו את המשוואות . (• - 2 ) - ( x - 2 ) = 4 - ( 3 - 7 | 3 (• א | 6 x + 3 ( 4 - 5 x ) = x - ( 1 - x ) + 2 ב | 2 x + 5 ( 5 x - 4 ) = 7 + 3 ( 9 x - 7 ) ג | 28 - 8 ( 5 - 14 x ) = 12 - 4 ( 12 - 22 x ) ד | 1 + 3 ( x - 7 ) - 2 ( 7 - x ) = 12 x + 3 ( x - 8 ) ה | 4 ( 4 - 2 x ) - 5 ( 3 - 3 x ) = 2 ( 7 + 2 x ) - 40 ו | 2 ( 4 x + 5 ) - ( 1 - 10 x ) = 9 ( 2 x + 1 ) ז | 6 ( x - 1 ) + 4 ( x - 1 ) = 4 ( 3 - x ) - 2 ( x - 5 ) ח 25 המחיר של כוס נמוך 5–ב ש"ח ממחיר צלחת . המשתנה x מייצג את מחירה של כוס ( בש"ח . ( א . איזה מהביטויים הבאים מתאר את מחירן של 6 צלחות ? 1 6 x - 5 2 6 ( x + 5 ) 3 6 ( x - 5 ) 4 6 x + 5 ב . מחירן של 8 כוסות שווה למחיר של 6 צלחות . מהו מחירה של כוס ? ג . דליה קנתה 6 כוסות 6–ו צלחות . כמה שילמה תמורת הקנייה ? 26 פתרו את המשוואות . 27 א . פתרו את המשוואה : 3 x - 7 = 5 + x ב . היעזרו בסעיף א ופתרו את המשוואות הבאות . בדקו את הפתרונות . 28 המחיר של מחברת ועט יחד הוא 12 ש"ח . תומר קנה 8 מחברות 4–ו עטים , ודינה קנתה 4 מחברות 12–ו עטים . שניהם שילמו אותו מחיר . א . סמנו k–ב ש"ח את מחירו של עט אחד ומצאו את מחיר המחברת ואת מחיר העט . ב . כמה שילם כל אחד מהילדים תמורת קנייתו ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר