עמוד:80

2 12 מספר הבנות בכתה ז 1 הוא ממספר הבנים . בכיתה ז 1 לומדים 35 תלמידים . 3 א . סמנו את מספר הבנים בכיתה , x–ב וכתבו באמצעותו ביטויים אלגבריים המתארים את המספרים האלה : 1 מספר הבנות בכיתה ; 2 מספרם הכולל של תלמידי הכיתה . ב . כתבו משוואה המתאימה לסיפור . ג . כמה בנים וכמה בנות לומדים בכיתה ? 13 בחניון עירוני חנו הבוקר 70 כלי רכב , חלקם מכוניות וחלקם אופנועים . מספר האופנועים היה קטן פי 4 ממספר המכוניות . א . סמנו x–ב את מספר המכוניות שהיו בחניון , וכתבו משוואה המתאימה לסיפור . ב . מצאו כמה מכוניות וכמה אופנועים היו בחניון . 3 14 במשולש שווה–שוקיים אורך הבסיס הוא מאורך השוק . 4 היקף המשולש הוא 44 ס"מ . מצאו את אורכי הצלעות של המשולש . א . סמנו x–ב ס"מ את אורך השוק של המשולש וכתבו משוואה מתאימה . ב . פתרו את המשוואה ומצאו את אורכי הצלעות של המשולש . הרחבה 15 פתרו את המשוואות . דוגמה x - 0 . 4 x - 0 . 2 = 1 4 4 הנה שתי דרכים אפשריות לפתרון המשוואה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר