עמוד:78

8 בחדר הכושר מוצעות השנה שתי אפשרויות לתשלום : אפשרות 35 : 1 ש"ח לכל כניסה . אפשרות : 2 תשלום שנתי של 1 , 400 ש"ח ותשלום של 7 ש"ח לכל כניסה . הידעתם ? בשנה יש 52–כ שבועות . א . עופר מתכנן לבקר בחדר הכושר פעם בשבוע , דנה מתכננת לבקר שם פעמיים בשבוע , ואילו גיא מתכנן להתאמן בחדר הכושר פעם בשבועיים . באיזו אפשרות כדאי לכל אחד מהם לבחור ? ב . גם חגית מתכננת לבקר בחדר הכושר בכל שבוע . נסמן x–ב את מספר הביקורים שהיא מתכננת בכל שבוע . כתבו ביטויים אלגבריים המתארים את גובה התשלום שחגית תשלם לפי כל אחת מהאפשרויות . ג . לפניכם שלוש משוואות : 1 35 x = 1 , 785 2 7 x + 1 , 400 = 1 , 428 3 7 x + 1 , 400 = 35 x תארו את המשמעות של כל אחת מהמשוואות בסיפור . פתרו את משוואות 1 ו– . 2 הראו כי x = 50 הוא פתרון משוואה . 3 9 במפעל יש שני מכלי מים . בבוקר היו במכל א 380 מ"ק מים , ובמכל ב 1 , 500 - מ"ק מים . באותה שעה התחילו למלא את מכל א ולרוקן את מכל ב : למכל א הזרימו מים בקצב של 80 מ"ק בשעה , ואת מכל ב רוקנו בקצב של 60 מ"ק בשעה . א . מלאו את הטבלה : ב . במשוואות הבאות המשתנה t מייצג את מספר השעות שחלפו מתחילת הפעולה ( מילוי או ריקון . ( 1 1 , 500 - 60 t = 0 2 380 + 80 t = 1 , 180 3 1 , 500 - 60 t = 380 + 80 t תארו את המשמעות של כל אחת מהמשוואות בסיפור . פתרו את משוואות 1 ו– . 2 היעזרו בטבלה ומצאו פתרון למשוואה . 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר