עמוד:77

אתגר 4 בכל סעיף רשמו במשבצת ביטוי אלגברי , כך שתתקבל משוואה x = -2–ש הוא פתרון שלה . 5 נתונה המשוואה : 2 x - 7 = - x רשמו מספר במשבצת , כך שתתקבל משוואה שהפתרון שלה הוא מספר שלילי . 6 פתרו את המשוואות . בדקו את הפתרונות על ידי הצבה . דוגמה נפתור את המשוואה 6 - ( x - 3 ) = -4 בשתי דרכים : התבוננות במבנה המשוואה תחילה נחפש את המספר שיש לחסר 6–מ כדי לקבל .-4 המספר הוא , 10 כלומר , x - 3 = 10 ומכאן : x = 13 ביצוע אותן פעולות בשני האגפים נפשט את המשוואה : | - ( 3 a + 4 ) = -4 א | -p + 2 ( p-1 ) = -7 ב | 5 - ( x-2 ) = 10 ג | 7 - 3 ( k - 1 ) = -2 ד | 6 y + 2 ( 3 - y ) = -6 ה | 4 ( m - 3 ) + 3 = -16 ו 7 פתרו את המשוואות . | 9 - x = -4 א | -3 ( 2 c - 5 ) = 9 ב | 5 - ( b - 4 ) + b = 9 ג | 5 - ( m - 4 ) = 1 - m ד | 5 ( 2 - k ) + k = 6 ה | 5 y - 5 ( y - 2 ) = 10 ו | -3 x + 2 = 2 - 3 x ז | 4 - 3 ( a + 2 ) = 2 - 3 a ח | 5 - ( 2 + p ) = 3 - p ט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר