עמוד:59

20 נתון גרף של פונקציה . א . השלימו את טבלת הערכים לפי גרף הפונקציה . ב . איזה מהתחומים הנתונים הוא תחום העלייה של הפונקציה ? 1 ערכי x שבין -6 -3–ל2 ערכי x שבין -3 0–ל 3 ערכי x שבין 0 3–ל 4 ערכי x שבין 3 6–ל ג . מהו תחום הירידה של הפונקציה ? 21 נתון גרף של פונקציה . א . השלימו את טבלת הערכים לפי גרף הפונקציה . ב . באילו מהתחומים הנתונים הפונקציה יורדת ? 1 ערכי x שבין -2 1–ל 2 ערכי x שבין 1 3–ל 3 ערכי x שבין 3 6–ל 4 ערכי x שבין 6 10–ל ג . מהו תחום העלייה של הפונקציה ? ד . כתבו בכתיב אלגברי את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר