עמוד:48

למתעניינים : בניית גרפים מקווים בסיסיים 47 לפניכם שבעה "קווים , "בסיסיים שכל אחד מהם יכול להיות גרף או חלק מגרף , ושבעה אפיונים . התאימו לכל אחד מהקווים אפיון . א . עולה בקצב הולך וגדל . ב . עולה בקצב הולך וקטן . ג . עולה בקצב קבוע . ד . יורד בקצב הולך וגדל . ה . יורד בקצב הולך וקטן . ו . יורד בקצב קבוע . ז . אינו עולה ואינו יורד . מהקווים הבסיסיים ניתן לבנות גרפים . דוגמה מכונית התחילה לנסוע , בשלב מסוים האיצה , ולאחר מכן האטה עד שעצרה . אפשר לתאר את מרחק המכונית מנקודת המוצא באמצעות גרף הבנוי משני קווים בסיסיים : עולה בקצב הולך וגדל ( מהירות הולכת וגדלה . ( עולה בקצב הולך וקטן . שני הקווים עולים - כי המרחק שעברה המכונית גדל בכל השלבים של נסיעתה . 48 כאשר צנחן קופץ ממטוס , מהירות הנפילה שלו הולכת וגדלה עד שהמצנח נפתח . אז המצנח מאט את מהירות הנפילה , ומשלב מסוים מהירות הנפילה נשארת קבועה עד שהצנחן מגיע לקרקע . בעזרת הקווים הבסיסיים סרטטו גרף המתאר את גובה הצנחן מהקרקע בהתאם לזמן שעבר מיציאתו מהמטוס . ( שימו לב : הגובה הולך וקטן במשך זמן הצניחה ( . 49 ענת ואורלי השתתפו בתחרות ריצה . ענת התחילה לרוץ במהירות גבוהה , לאחר מכן האטה , ולקראת הסיום שוב הגבירה את קצב הריצה . אורלי רצה במהירות קבועה במשך כל הריצה . א . בעזרת הקווים הבסיסיים סרטטו במערכת צירים אחת גרפים המתארים את המרחק שעברה כל אחת מהמתחרות מתחילת הריצה . ב . לפי הגרפים שסרטטתם - מי ניצחה בתחרות ? ג . סרטטו גרפים אחרים המתארים ניצחון של המתחרה האחרת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר