עמוד:38

השוואה בין גבהים של מדרגות באותו הרוחב מאפשרת לאפיין את קצב ההשתנות של גדלים ( למשל , קצב ההשתנות של גובה המים במכל . ( מדרגה גבוהה מתארת קצב השתנות גבוה , ומדרגה נמוכה מתארת קצב השתנות נמוך . קו ישר בגרף מתאר קצב השתנות אחיד . קו עקום בגרף מתאר קצב השתנות שאינו אחיד . דוגמה הגרף בנוי מקו עקום בתחום שבין 1 4–ל ומקו ישר בתחום שבין 4 . 8–ל בתחום שבו הגרף הוא קו עקום - גובה המדרגות משתנה . בתחום שבו הגרף הוא קו ישר - גובה המדרגות אחיד . קצב ההשתנות של הגרף בתחום שבין 1 2–ל גדול מקצב ההשתנות שלו בתחום שבין 2 . 3–ל דיון 28 לפניכם שלושה גרפים שהם קווים עולים . א . לאחד הקווים נבנו מדרגות . בנו מדרגות לשני הקווים האחרים . קבעו את רוחב המדרגה לפי רצונכם ( לא כדאי לקבוע רוחב קטן מדי או גדול מדי . ( ב . תארו את ההשתנות של גובה המדרגות בכל אחד מהקווים . ג . איזה מהגרפים מתאר קצב השתנות הולך וגדל , ואיזה מהם מתאר קצב השתנות הולך וקטן ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר