עמוד:34

20 בכל סעיף כתבו את תחום העלייה ואת תחום הירידה של הגרף . 21 בכל סעיף סרטטו שני גרפים שונים לפי התיאור הנתון . א . הגרף עולה עבור ערכי x שבין 0 2–ל ויורד עבור ערכי x שבין 2 . 5–ל ב . הגרף יורד עבור ערכי x שבין -5 ,-2–ל עולה עבור ערכי x שבין 0 3–ל וקבוע עבור ערכי x שבין -2 . 0–ל ג . הגרף עולה עבור ערכי x שבין -12 -6–ל ובין -3 3–ל ויורד עבור ערכי x שבין -6 -3–ל ובין 3 . 9–ל 22 מדדו את כמות המים במכל מסוים במשך 17 דקות . הגרף שלפניכם מתאר את כמות המים במכל במשך הזמן מתחילת המדידה . א . מהו תחום העלייה של הגרף ? ב . מהו תחום הירידה של הגרף ? ג . מהם פרקי הזמן שבהם כמות המים לא השתנתה ? כמה פרקי זמן כאלה יש ? ד . בכמה ליטרים השתנתה כמות המים בכל דקה - מסוף הדקה 7–ה עד סוף הדקה ? 9–ה ה . באילו פרקי זמן עלתה כמות המים במכל ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר