עמוד:32

תחום העלייה של גרף הוא ערכי x–ה שעבורם הגרף עולה . דוגמה בגרף יש שני קווים עולים : הקו שבין הנקודות T A–ו והקו שבין הנקודות D . E–ו תחום העלייה של הגרף הוא : ערכי x שבין -6 4–ל וערכי x שבין 2 . 5–ל ( הקטעים הצבועים בירוק ( . תחום הירידה של גרף הוא ערכי x–ה שעבורם הגרף יורד . דוגמה בגרף יש שני קווים יורדים : הקו שבין הנקודות A C–ו והקו שבין הנקודות C . D–ו תחום הירידה של הגרף הוא : ערכי x שבין -4 . 2–ל ( הקטע הצבוע בכתום ( . 15 לפניכם גרף . א . סמנו בירוק את חלקי הגרף שבהם הוא עולה . סמנו באדום את תחום העלייה של הגרף . ב . כתבו את תחום העלייה ואת תחום הירידה של הגרף .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר