עמוד:10

19 בכל סעיף בחרו שיעורים המתאימים לנקודה המסומנת במערכת הצירים . 20 א . במערכת הצירים שלפניכם סרטטו מלבן , ABCD ששניים מקדקודיו מסומנים באותיות A . B–ו ב . כתבו את שיעורי הקדקודים C D–ו במלבן שסרטטתם . ג . חשבו את היקף המלבן . ד . חשבו את שטח המלבן . ה . סרטטו מלבן אחר ששניים מקדקדיו הם A , B–ו וחזרו על הסעיפים ב , ג ו–ד . 21 במערכות הצירים שלפניכם מסורטטות צורות גאומטריות שונות . א . לכל צורה כתבו את שיעורי הקדקודים . ב . בדקו אם יש צלעות שוות זו לזו באורכן והסבירו כיצד החלטתם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר