עמוד:3

תוכן העניינים א . נקודות במערכת צירים 4 פונקציות ב . ייצוג מידע על ידי גרפים 14 מחשבים ולא רק 24 ... ג . אפיוני קווים בגרף 25 מחשבים ולא רק 49 ... ד . מהי פונקציה ? 50 מחשבים ולא רק 63 ... ה . ייצוג אלגברי של פונקציה 64 משוואות - חלק ב א . משוואה ופתרון - חזרה והעמקה 76 מחשבים ולא רק 83 ... ב . משוואה שבשני אגפיה יש ביטויים אלגבריים 84 מחשבים ולא רק 93 ... ג . פתרון בעיות מילוליות 94 ד . השוואת פונקציות 110 משולש ומנסרה משולשת א . סוגי משולשים 122 ב . סכום הזוויות במשולש ובמרובע 134 מחשבים ולא רק 149 ... ג . מנסרה משולשת ישרה 152 תרגול נוסף 171 תשובות 196 עיקר הדברים 204 סמלים לציון פעילויות מסוגים שונים : הרחבה , אתגר , דיון לחלק מהפעילויות בספר זה נלווים יישומונים וסרטוטים דינמיים בגרסה הדיגיטלית של הספר . "כותר"ב לפי הוראת משרד החינוך אין לכתוב בספרי לימוד . אפשר להדפיס עמודים מתוך הגרסה הדיגיטלית ולכתוב בהם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר