עמוד:363

שאלה 6 . 26 נתון גרף G = ( V , E ) לא מכוון , קשיר , שפונקציית המשקל שלו , w . E ^ R ונתונים שני הקדקודים . H , ve V נגדיר את המשקל של מסלול P כמשקל המקסימלי בין המשקלות של הקשתות . £ -ב א . כתבו אלגוריתם יעיל , אשר מוצא את המסלול בין » ל-י \ עם המשקל המינימלי . ב . מהי סיבוביות זמן הריצה של האלגוריתם שהצעתם ? שאלה 6 . 27 נתון הגרף הקשיר w . E- > R-1 G = ( V , E ) היא פונקציית המשקל על קשתותיו . אם T הוא עץ פורש מינימלי , e 6 7-ו היא קשת שאינה מנתקת את , G אז קיימת p e ' sE- { e } { r-
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר