עמוד:350

לכן , בתום האיטרציה השנייה מצב התור Q הוא י איטרציה שלישית באיטרציה השלישית נבצע שוב את הצעדים שלהלן ' . 1 נוציא מהתור Q את הקדקוד , E כיוון K [ E \ -v הוא הקטן ביותר מבין אברי התור . . 2 מבין קדקודי התור , Q הקדקודים B , D , F הם השכנים של הקדקוד . E מכיוון ש ? . w { E , B ) = 10 < 5 = K [ B ] אז לא נבצע שום דבר . מכיוון ש ; w ( E , D ) = 7 < 9 = K [ D ] אז נבצע ; P [ D ] < - E K [ D ] ^ 7 מכיוון ש ו w ( E , F ) = 5 < 00 = K [ F ] אז נבצע !

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר