עמוד:323

5 , 9 פתרונות לשאלות נבחרות פתרון לשאלה 5 . 1 משקל המסלול הקצר ביותר מקדקוד המקור A לקדקוד היעד E הוא , 4 והמסלול הוא : •< : - ^ - ? f A—! - >? # —!—> משקל המסלול הקצר ביותר מקדקוד המקור A לקדקוד היעד ם הוא , 5 והמסלול הוא A—^ B—^ C—^ E—^ D משקל המסלול הקצר ביותר מקדקוד המקור A לקדקוד היעד F הוא , 6 והמסלול הוא : A—^ B—^ C—^ E—^ D—^ F פתרון לשאלה 5 . 2 משקל המסלול הקצר ביותר מהקדקוד C לקדקוד היעד F הוא , 4 והמסלול הוא ! C—^ E—^ D—^ F משקל המסלול הקצר ביותר מהקדקוד B לקדקוד היעד F הוא , 5 והמסלול הוא ! שאלה 5 . 46 האם הטענות שלהלן הן אמת : א . על גרף G הופעל אלגוריתם דיקסטרה למציאת מסלולים קצרים ביותר מהקדקוד s לכל יתר הקדקודים . אם המסלול הקצר ביותר 5-מ . * -ל קצר מן המסלול 5-שמ ל-ץ , אזי האלגוריתם ימצא את המרחק . 5-מ * -ל לפני שימצא את המרחק . $ -מ ל-ץ . ב . לא ייתכן שאלגוריתם דיקסטרה יעצור אם יופעל על גרף שיש בו מעגל במשקל שלילי ( הפסקת הריצה לאחר שהוברר שהאלגוריתם לא ייעצר - ולא , היא אינה נחשבת עצירה . ( ג . לא ייתכן שאלגוריתם פו רד יעצור אס יופעל על גרף שיש בו מעגל בעל משקל שלילי ( הפסקת הריצה לאחר שהוברר שהאלגוריתם לא ייעצר - ולא , היא אינה נחשבת עצירה . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר