עמוד:311

{ 1 , 2 } . 4 במסלול / > 3 התת-קבוצה של { 1 , 2 } היא [ 1 , 2 } מקרה 1 המסלול / -מ 3-ל הוא : / - » 1 - > 2 - > 3 { 1 . 2 } אם במסלול 3 > j התת-קבוצה של { 1 , 2 } היא : א . קבוצה ריקה , אז נקבל ב . , { 1 ) אז נקבל : ג . , { 2 } אז נקבל : ד . , { 1 , 2 } אז נקבל : מקרה 2 המסלול / -מ 3-ל הוא 1 - > 3 : / - >? 2 - >• { { 1 , 2 אם במסלול 3 > j התת-קבוצה של { 1 , 2 } היא : א . קבוצה ריקה , אז נקבל ב . , ( 1 ) אז נקבל : ג . , { 2 } אז נקבל : ד . , { 1 , 2 } אז נקבל : או כל המסלולים האלו , שתוארו בשלב השני וכולם עוברים דרך הקדקוד , 3 נלקחים בחשבון בחישוב של : כאשר ן £ מתאר את המסלול הקצר / > 3 שאינו עובר דרך הקדקוד 3 ושרשאי לעבור דרך הקדקודים שהם תת-קבוצה של ro . { 1 , 2 } מתאר את המסלולים 3 > j שאינם עוברים דרך הקדקוד 3 ושרשאים לעבור דרך הקדקודים שהם תתקבוצה של . { 1 , 2 }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר