עמוד:309

לסיכום האיסרציה השנ"ה : tf ^ rmn Uy , ^^ באיטרציה השלישית - נרשה שהמסלול יעבור גם דרך הקדקוד . 3 עתה נתבונן בביטוי הזה : d ^ שהינו משקל המסלול הקצר ביותר מקדקוד / אל קדקוד j שאינו עובר דרך הקדקודים שמספרם 4-מ עד . « כלומר , המסלול הזה רשאי לעבור דרך קדקודי הביניים השייכים לקבוצה . { 1 , 2 , 3 } ייתכן שהמסלול הזה יעבור דרך הקדקוד 3 ואז המסלול ייראה כך ; { 1 , 2 } { 1 , 2 } / > 3 , —> 1 או שהמסלול הזה לא יעבור דרך הקדקוד 3 ואז המסלול יראה כך 1 { 1 , 2 } , > 3 תחום המספרים הרשומים מעל המסלולים / -מ אל , 3 - או 3-מ אל j - מציין שמסלולים אלו רשאים לעבור דרך הקדקודים שהם תת-קבוצה של . { 1 , 2 } בשלב הראשוו נתאר את כל המסלולים שאינם עוברים דרך הקדקוד . 3 אם התת-קבוצה היא קבוצה ריקה , אז המסלול הוא , / + j אם התת-קבוצה היא , { 1 } אזי המסלול הוא 1 - > j , / - »• אם התת-קבוצה היא , { 2 } אזי המסלול הוא , / - » 2 - > j ואם התת-קבוצה היא , { 1 , 2 } אז המסלול ייראה כך ו /— > 1—» 2— » y אן : ; - » 2 - > 1 - » . / [ . ? £ המסלולים האלו נכללים בביטוי d \ f כך שהמסלול אינו עובר דרך הקדקוד . 3 בשלב השני נתאר את כל המסלולים האפשריים העוברים דרך קדקוד . 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר