עמוד:308

עתה נותר לבצע את הבדיקה הבאה ו לסיכום הא'טרציה הראשונה : גאיטרציה השנייה - נרשה שהמסלול יעבור דרך הקדקוד . 2 עתה נתבונן בביטוי : - 3 /> dJ שהנו משקל המסלול הקצר ביותר מהקדקוד י אל הקדקוד , j שאינו עובר דרך הקדקודים שמספרם 3-מ עד . 11 כלומר , המסלול הזה רשאי לעבור דרך קדקודי הביניים השייכים לקבוצה . { 1 , 2 } ייתכן שהמסלול הזה יעבור דרך הקדקוד 2 ואז המסלול ייראה כך | ( U { 1 } ו * / > י , ~ " _~~ , —י ל ^ % L - - " - » " --- — ו I "" ^ או שהמסלול הזה לא יעבור דרך הקדקוד , 2 ואז המסלול ייראה כך ; { 11 < ' * y המספר הרשום מעל המסלולים i-n אל , 2 - או 2-מ אל j - או / -מ אל j מציין שהמסלולים האלו רשאים לעבור דרך הקדקוד עתה נותר לבצע את הבדיקה שלהלן : 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר