עמוד:305

באיטרציה הראשונה קדקוד מקור הוא קדקוד . 1 עתה נפעיל את האלגוריתם דיקסטרה למציאת מסלולים קצרים ביותר מקדקוד מקור 1 ליתר הקדקודים , ואז נקבל : ( בדקו (! באיטרציה השנייה קדקוד המקור הנו קדקוד . 2 עתה נפעיל את האלגוריתם דיקסטרה למציאת מסלולים קצרים ביותר מקדקוד המקור 2 ליתר הקדקודים , ואז נקבל : ( בדקו (! באיטרציה השלישית קדקוד המקור הנו קדקוד . 3 עתה נפעיל את האלגוריתם דיקסטרה למציאת מסלולים קצרים ביותר מקדקוד מקור 3 ליתר הקדקודים , ואז נקבל : ( בדקו (! קיבלנו מטריצת המסלולים הקצרים בין כל הזוגות והיא ו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר