עמוד:302

צעד 1 1 . 1 לכל קדקוד 1 ... 12 j בצע -.u < t [ j ] = i ° / = 1 JV = { 1 , 2 , 3 , ..., // J 1 . 2 /// = 1 1 . 3 צעד 2 2 . 1 מצא קדקוד , k מבין הקדקודים שבקבוצה , N כך d [ k ] = 0-ש 2 . 2 אם אין k כזה , אזי עצור והודע שהגרף המכוון הוא מעגלי v ( k ) = m 2 . 3 { 1 } 2 . 4 ( 2 ) 2 . 5 N DN 2 . 6 היא קבוצה ריקה , אז סיים את האלגוריתם . צעד 3 3 . 1 עבור כל קדקוד _ כאשר Js N בצע : d \ j ] = £% . 2 ^^^ ^^ ^^^^ 3 . 2 בקוד הנתון חסרים שלושה ביטויים המסומנים בספרות בין סוגריים עגולים . השלימו את החסר . שאלו ? 5 . 29 מסלול המילטון הוא מסלול העובר בכל הקדקודים , בכל קדקוד פעם אחת בדיוק . המסלול יכול להתחיל בכל קדקוד שהוא , ולהסתיים בכל קדקוד אחר . בגרף מכוון , גם המסלול צריך להיות מכוון . א . מצאו מסלול המילטון בגרף G המצויר בשאלה . 5 . 26

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר