עמוד:298

כל משתנה מיוצג על-ידי קדקוד בגרף . כל יחס X < Y מיוצג על-ידי קשת מכוונת * c ^ -מ ציירו את הגרף המייצג את המידע הנתון . ב . ( 1 ) מתוך התבוננות בגרף בלבד , כיצד תוכלו לדעת בכמה יחסים משתתף כל משתנה ? ( 2 ) בזיכרון המחשב מאוחסנת המטריצה , N ( 10 , 10 ) המייצגת גרף מכוון , אשר מכיל מידע ( אוסף יחסים ( Y > X על עשרה משתנים A , B , C , ..., J המטרה היא לכתוב שגרה המוצאת את המשתנה שמשתתף במספר מקסימלי של יחסים ( אם יש יותר ממשתנה אחד כזה , השגרה תמצא את כולם . ( להלן אלגוריתם שהוצע עבור הבעיה : . 1 איפוס מערך שורות . ( Shurot ( 10 ) 7 > rv } Shurot - . 2 איפוס מערך עמודות } Amudot - גודלו . { Amodot ( 10 ) . 3 באלגוריתם הזה חסרים שלושה ביטויים , המסומנים בספרות בין סוגריים עגולים . רשמו במחברתכם את מספרי הביטויים החסרים ( 3 ) - ( 1 ) בלבד , בסדר עולה , וכתבו בצד כל מספר את הביטוי החסר שהוא מייצג . ג . האם ייתכן שישנו מעגל ( מכוון ) בגרף כזה ל נמקו את תשובתכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר