עמוד:297

כאשר נפעיל את השגרה DFS על הגרף הנתון , נקבל ו והמיון הטופולוגי של הגרף הוא ( משמאל לימין ) ו ( 1 , 2 , 3 , 4 ) זאת , כיוון שבשלב הראשון הטיפול הסתיים בקדקוד , 3 אחריו הסתיים הטיפול בקדקוד , 4 אחריו הסתיים הטיפול בקדקוד , 2 ולבסוף הסתיים הטיפול בקדקוד . 1 5 . 7 , 1 שאלות לסיכום סעיף 5 . 7 שאלה 5 . 23 נתון המידע הבא עבור המשתנים ? . A , B , C , D , E , F A < B ; C < B ; C < F ; A < F ; D < E ; E < F ; C < D א . אפשר לייצג את המידע הזה-על ידי גרף מכוון , בדרך הזאת י

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר