עמוד:294

תמונת המערך , indegree כאשר indegree [/] מציין את דרגת הכניסה של הקדקוד , / הנה י indegree = [ 0 , 1 , 1 , 2 ] בתור Q רק לקדקוד 0 אין קדקוד מקדים . Q = { 0 ) שלנ 1 מסירים את קדקוד 0 מהתור . ניגשים למערך של הרשימות לאינדקס 0 ומגלים את כל הקדקודים הסמוכים לקדקוד , 0 שהם הקדקודים 1 . 2-ו עתה יש לבטל את הקשתות ( 0 , 1 ) ( 0 , 2 ) -ו ולהפחית את . 1-1 indegree [ 2 H indegree [ i ] תוך כדי הפחתה של n . l-l indegree [ 2 ] -m indegree [ l ] אם הערך החדש שווה אפס , אז לקדקוד המתאים אין קדקוד מקדים ומצרפים אותו לתור . Q במקרה שלנו תמונת המצב היא : indegree = [ 0 , 0 , 0 , 2 ] 2 = { 1 , 2 } הערה : סדר הקדימויות בתור הוא משמאל לימין . שלב 2 - מסירים את הקדקוד 1 מהתור . - ניגשים למערך של רשימות לאינדקס 1 ומגלים שהקדקוד 3 הוא קדקוד סמוך לקדקוד . 1 לפיכך , יש לבטל את הקשת ( 1 , 3 ) ולהפחית את indegree [ 3 ] . 1-ב עתה נקבל ? . [ indegree = [ 0 , 0 , 0 , 1 [ Q = { 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר