עמוד:288

לפי דרישות-הקדס של קורס מסוים , שהקוד שלו , C i הסטודנט חייב ללמוד את כל הקורסים הרשומים בדרישות-הקדם של הקורס C , לפני שהוא מתחיל ללמוד את הקורס . C i חלק מן הקורסים נלמדים בלא תלות בקורסים אחרים , ואילו לחלק מן הקורסים ישנם תנאים מקדימים ( דרישות-קדם . ( כך למשל , סטודנט יכול ללמוד אלגברה לינארית ( C ) 1 3 ללא תלות בקורסים אחרים , ולעומת זאת הוא יכול ללמוד את הקורס מבני נתונים ( C ) רק 8 לאחר שסיים את לימודיו בשני הקורסים ! מבוא למדעי המחשב ( C , ) ו חדוו"א . ( C ) 2 4 את יחס הקדימויות ניתן לייצג בגרף מכוון , שקדקודיו מייצגים קורסים והקשתות המכוונות מייצגות את סדר הקדימות . קשת מכוונת ( u , v ) פירושה שיש ללמוד את הקורס u לפני שמתחילים ללמוד את הקורס . v להלן גרף המתאר את יחס הקדימויות בין הקורסים השונים שתוארו לעיל 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר