עמוד:282

DFS Visit ( w ) WN . 1 l colorM < - time <— time + 1 . 2 d [ u ] < - time . 3 . 4 עבור כל קדקוד v שהינו קדקוד סמוך « -ל בצע ו אם colorfv ] הוא צבע לבן אז בצע / 7 [ v ] < - « 4 . 1 ; DFS _ Visit ( v ) 4 . 2 color [ u ] < - ninw . 5 time <— time + 1 . 6 /[ M ] <— time . 7 נראה את תוצאת ההרצה של האלגוריתם לחיפוש לעומק על הגרף שלהלן אם מתחילים את הסריקה בקדקוד , 1 לאחר הפעלת הסריקה על תת-הגרף השמאלי נקבל ; בכל קדקוד u רשומים . d ( u ) lf { u ) אם ממשיכים את הסריקה בקדקוד 2 נקבל :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר