עמוד:271

? במהלך התיאור של האלגוריתם , בכל קדקוד ' 1 של גרף מופיעים שני מספרים המספר השמאלי מייצג את המספר של הקדקוד לפי הסדר בעת הסריקה , והמספר הימני מייצג את ההורה של v כפי שנקבע בעת הסריקה . נניח שקדקוד המקור הוא הקדקוד . 1 צעד : 0 - ( מתחילים את הסריקה מהקדקוד v < - 1 ( 1 צעד Used [ l ]< - TRUE : 1 צעד : 2 C [ l ]< - 1 צעד : 3 לצומת u שהוא , 1 ישנם קדקודים שכנים 2 , 3 , 4 , 5 שעדיין לא ביקרנו בהם . צעד : » נבחר , באופו שרירותי לחלוטין , מבין הקדקודים השכנים , 2 , 3 , 4 , 5 את הקדקוד , « = 5 ונבצע את הצעדים שלהלן : P [ 5 ] < - 1 4 . 1 ן * ההורה של קדקוד 5 על-פי סדר הסריקה הוא הקדקוד (* 1 *) v < - 5 הסריקה תימשך החל מהקדקוד שמספרו (* 5 *) Used [ 5 ] < - 1 כעת נתגלה הקדקוד 5 וסרקנו אותו (* תוצאת המצב מוצגת באיור שלהלן :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר