עמוד:270

צעד : 3 אם לקדקוד v אין קדקודים שכנים שעדיין לא ביקרנו בהם , אז לך לצעד 5 צעד ;> ' : 4 בנקודה זו יש לפחות קדקוד אחד » בגרף , שהוא שכן של v ושעדיין לא ביקרנו בו . לכן נבצע את הצעדים שלהלן ( : Used [«] < - TRUE-1 vt- u- ? ) p W \<^ v 4 . 1 4 . 2 לך לצעד . 2 צעד *) 1 5 אם v קדקוד מקור , ואין אף קדקוד שכן שלו בגרף שעדיין לא ביקרנו בו , אז צריך להפסיק את האלגוריתם . (* אם , C [ v ] = 1 אזי עצורי צעד *) 16 אס הקדקוד v אינו קדקוד מקור ואין אף שכן של הקדקוד v שעדיין לא ביקרנו בו , אז יש לחזור להורה של , v ולהמשיך ממנו את הסריקה (* v < - P [\>] ולך לצעד . 3 סוף . נדגים את התהליך שתואר לעיל על הגרף הזה : בגרף הנתון 6 קדקודים הממוספרים באופן אקראי 1-מ עד , 6 והם מצוינים בסמוך לצומת . לפני הפעלת האלגוריתם תמונת המערך Used היא ( לא ביקרנו עדיין באף קדקוד של הגרף ( .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר