עמוד:267

אשר מובילה לקדקוד c שעדיין לא ביקרנו בו והיא הקשת AC , B ) נסמן את הקדקוד , C שהוא הקדקוד הרביעי שביקרנו בו , במספר . 4 תמונת המצב היא 1 נקודת המוצא הועברה לקדקוד . C מהקדקוד C אף קשת אינה מובילה לקדקוד שעדיין לא ביקרנו בו , ולכן נחזור להורה של הקדקוד , 0 שהוא הקדקוד . B מהקדקוד B אף קשת אינה מובילה לקדקוד שעדיין לא ביקרנו בו , ולכן נחזור להורה של הקדקוד , 6 שהוא הקדקוד - A הקדקוד שממנו התחלנו את הסריקה . מהקדקוד A אף קשת אינה מובילה לקדקוד שעדיין לא ביקרנו בו , ולכן נרצה לחזור להורה של הקדקוד . A ואולם לקדקוד A אין הורה ואין לאן לחזור , ולכן נעצור את הסריקה . בזאת סיימנו את הביקור בכל קדקודי הגרף . אם בתום הסריקה עדיין נותרו קדקודים שאינם נגישים מקדקוד המקור , S - אזי קובעים מביניהם קדקוד מקור חדש , ומפעילים את שיטת הסריקה , DFS עד שמבקרים בכל קדקודי הגרף . לדוגמה , נתבונן בגרף הבא ( שהיא גרף מורחב יותר מזה שראינו קודם : (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר