עמוד:259

כאמור , בכל קדקוד של גרף מופיעים שני מספרים . המספר השמאלי מייצג את השכבה שאליה שייך הקדקוד , והמספר הימני מייצג את ההורה של הקדקוד , כפי שנקבע בעת הסריקה . תמונת התור היא : 2 = { 7 , 6 ) עתה חוזרים שוב לביצוע צעד . 4 צעד 4 ( איטרציה : ( 3 . v < - 7 4 . 1 השכנים של הקדקוד , 7 שעדיין לא ביקרנו בהם , הם הקדקודים 3 . 5-ו אורך המסלול מקדקוד 1 לקדקוד 7 הוא , 1 ומקדקוד 7 לקדקוד 3 הוא , 1 ולכן אורך המסלול מקדקוד 1 לקדקוד 3 הוא . 2 באופן אנלוגי , אורך המסלול מקדקוד 1 לקדקוד 5 הוא . 2 ברור כי ההורה של הקדקודים 3 5-ו הוא קדקוד , 7 ובנוסף , ברור כי ו Used [ 3 ] - Used [ 5 ] = TRUE כיוון שמבקרים בהם כעת . מאחר שהשכבה של קדקוד 7 היא , 1 אז ברור שהשכבה של הקדקודיס 3 5-ו היא . 2 תמונת המצב מוצגת בטבלה ובתרשים שלהלן י

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר