עמוד:257

בגרף הנתון 7 קדקודים הממוספרים באופן אקראי 1-מ עד . 7 הערה ו לצורך ההדגמה נציין את הערך הבוליאני FALSE במספר 0 ואת הערך הבוליאני TRUE במספר . 1 כאמור , בתחילת האלגוריתם תמונת המערך USED היא ו במהלך התיאור של האלגוריתם , בכל קדקוד של גרף מופיעים שני מספרים : המספר השמאלי מייצג את השכבה שהקדקוד שייך אליה , והמספר הימני מייצג את ההורה של הקדקוד כפי שנקבע בעת הסריקה . נניח שקדקוד המקור הוא הקדקוד S = 1 צעד ( 3 ) - ( 1 ) בטבלה שלהלן מוצגת תמונת המצב לאחר ביצוע שלושת הצעדים הראשונים . צעד » ( איטרציה ( 1 v ^ - 1 4 . 1 4 . 2 השכנים של v הם הקודקדים 4 7-ו ( בעזרת המערך Used רואים כי עדיין לא נתגלו הקדקודים 4 . ( 7-ו אורך המסלול מקדקוד 1 לעצמו הוא , 0 ומקדקוד 1 לקדקוד 4 הוא . 1 לפיכך , אורך המסלול מקדקוד 1 לקדקוד 4 הוא . 1 באופן אנלוגי , אורך המסלול

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר