עמוד:254

mnnnn , ls _ empty ( 0 את הערך TRUE אם התור Q ריק - ולא , היא מחזירה את הערך . FALSE , Head ( 0 המחזירה את האיבר שבחזית התור . Q להלן אלגוריתם לשיטת הסריקה לרוחב צעד 1 לכל קדקוד , ve V פרט לקדקוד המקור ( S ) , בצע : dist [ v ] <— 00 1 . 1 ( בתחילת האלגוריתם אורך המסלול מקדקוד מקור S לקדקוד כלשהו v הנו ( 00 P [ v ] < - NIL 1 . 2 ( בתחילת האלגוריתם לקדקוד v אין הורים ) used [ v ] < - FALSE 1 . 3 iipono צעד ( 0 X 7 / 7 ^^^^ S- > 5 ^^^^^^ / 7 wj 0 <^ dist [ s ] 2 . 1 2 P [ S ] < r- NIL 2 . 2 ( לקדקוד מקור S אין הורה ) used [ 5 ] < - TRUE 2 . 3 ( בתחילת האלגוריתם מבקרים רק בצומת המקור ( 5 צעד Q ?& - { 5 ) 3 ( אתחול התור ) צעד 4 כל עוד התור Q לא ריק , בצע : v < - Head ( Q ) 4 . 1 4 . 2 לכל קדקוד w בגרף , שהינו שכן של , v בצע י ? used [ w ] = FALSE DK 4 . 2 . 1 אז בצע usedfw ] = TRUE 4 . 2 . 1 . 1 dist [ w ] = dist [ v ] + 1 4 . 2 . 1 . 2 />[ w ] < - v 4 . 2 . 1 . 3 Insert ( 2 , w ) 4 . 2 . 1 . 4 Delete ( g , v ) 4 . 3 צעד 5 סוף האלגוריתם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר