עמוד:244

המספרים על הקשתות מבטאים את אורכי הקשתות . על הגרף הופעל האלגוריתם דיקסטרה למציאת מסלולים קצרים ביותר מהקדקוד א לכל יתר הקדקודים . האם סדרת הקדקודים הבאה מהווה מסלול מינימלי ? א-א , ב , ד , ג , ו , ה , ז ב-א , ב , ד , ג , ה , ו , ז ג-א , ב , ג , ז , ד , ה , ו שאלה 5 . 10 הריצו את האלגוריתם דיקסטרה על הקלט שלהלן ו קלט : רשימות סמיכות של גרף מכוון + המשקל של כל קשת . ( המשקל של קשת מצוין ביו סוגריים עגולים במקום המתאים ברשימת הסמיכות . ( קדקוד המקור הוא A

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר