עמוד:237

בחינת מסלול 0 > 3 י יש שיפור , ולכן ההורה של קדקוד 3 יהיה . 1 בחינת מסלול 0 > 5 י רואים שאין שיפור . עתה תמונת המצב היא : התהליך ממשיך . איטרציה רביעית צעד ראשון נקבע כי : , K = 3 כיוון ^[ 3 ] = 6-ש ולמשתנה הזה ערך קטן יותר מלמשתנה d [ 6 ] שערכו . 8 לפיכך נקבל P = { 0 , 1 , 2 , 3 , 4 } T = { 5 } צעד שני ננסה לשפר את מסלול 0 > 5 העובר דרך הקדקוד . K = 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר