עמוד:234

אורך המסלול דרך קדקוד 2 הוא , 11 וזאת לעומת - 00 אורך המסלול בשלב הקודם . לכן אורך המסלול המינימלי 0 > 3 משתנה , וערכו החדש הוא : 11 ההורה של הקדקוד 3 יהיה הקדקוד . 2 אורך המסלול דרך קדקוד 2 הוא . 3 אורך המסלול שהיה עד כה . 00 לכן אורך המסלול המינימלי מקדקוד 0 לקדקוד 4 משתנה 3-ל וההורה של קדקוד 4 יהיה קדקוד . 2 מאחר שלא קיימת קשת מהקדקוד 2 לקדקוד , 5 אזי אין מסלול מהקדקוד 0 לקדקוד , 5 שהקשת האחרונה בו עוברת דרך קדקוד , 2 ולכן לא ניתן לשפר את אורך המסלול המינימלי מהקדקוד 0 לקדקוד . 5 לאחר בדיקת כל המסלולים האפשריים מקדקוד המקור 0 לכל קדקוד אחר J כאשר : ,, / 6 7 ' תמונת המצב החדשה היא : התהליך ממשיך ( כיוון שהקבוצה T אינה ריקה . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר