עמוד:230

בהנחה שקיימת קשת , (/ , . /) אורך המסלול המינימלי הזמני מהקדקוד / לקדקוד . / הוא המספר שמיוחס לקשת . (/ , . /) אורך המסלול המינימלי מהקדקוד / לעצמו הוא , 0 כיוון שלא מאפשרים מעגלים שאורכם שלילי או אפס . הקביעה הזאת הגיונית למדי מאחר שאנו מחפשים מסלולים בעלי אורך מינימלי שהם מסלולים פשוטים וללא מעגלים . אם לא קיימת הקשת , (/ , . /) לא ברור שבעתיד יהיה מסלול מהקדקוד / לקדקוד J לכן המרחק המינימלי הזמני הקצר ביותר מהקדקוד ו לקדקוד j הוא המרחק המינימלי הגרוע ביותר , שהוא . 00 לדוגמה , עבור הרשת שלהלן : מטריצת הסמיכות תהיה : נניח שקדקוד המקור הוא הקדקוד . 0 קבוצת הקדקודים נחלקת לשתי קבוצות ? .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר