עמוד:213

כל קדקוד ברשת הזאת מייצג יישוב , וכל קשת ברשת מייצגת כביש בין שני יישובים . אדם הנמצא ביישוב a מעוניין להגיע ליישוב . עליו לתכנן את נסיעתו כך שהמרחק שיעבור יהיה הקצר ביותר , כלומר סכום האורכים של הקשתות המהוות מסלול מהקדקוד a לקדקוד / הוא מינימלי . הערה : המספרים המיוחסים לקשתות אינם מציינים בהכרח מרחקים . קשתות יכולות לייצג פעילויות מסוימות , והערך שנייחס לכל קשת הוא המחיר של אותה הפעילות . לפיכך , באופן כללי המטרה למצוא סדרה של פעילויות אשר משיגה מטרה מסוימת במינימום עלות . כך , למשל , הערכים שמיוחסים לקשתות יכולים להיות המחיר , עלות בניית כביש שיקשר בין שני יישובים , מספר הנתיבים , ממוצע מספר הרכבים העוברים בכביש הבין-עירוני , הקנסות , ההפסדים וכוי . בנוסף , המספר שבצד הקשת יכול לציין את הזמן הדרוש לביצוע אותה הפעילות . במקרה וה המטרה למצוא סדרת פעילויות שתשיג מטרה מסוימת במינימום חומן הכולל . דוגמה 5 . 3 איור 5 . 3 מתאר את מספר האפשרויות להגיע מקדקוד מקור a לקדקוד היעד / ברכבת תחתית בפריס . בצד כל קשת , המחברת בין שתי תחנות של רכבת תחתית , נרשם הזמן הממוצע הדרוש כדי להגיע מתחנה אחת לשנייה . אדם הנמצא בתחנה a מעוניין להגיע לתחנה . / עליו לתכנן את נסיעתו כך שהוא יגיע לתחנה / במינימום של הזמן הכולל הדרוש להגיע מתחנה a לתחנה . / איור 5 . 3 האפשרויות להגיע מקדקוד a לקדקוד / ברכבת התחתית בפריס

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר