עמוד:206

גרף : 3 כיסוי קדקודים נקרא "כיסוי קדקודים , "מינימלי אם הוא קבוצה קטנה ביותר של קדקודי כיסוי . האם האלגוריתם שהוצג מוצא כיסוי קדקודים מינימלי ? נמקו את תשובתכם . שאלה 4 . 34 גרף מכוון הוא גרף אשר הכיוון של אחת מקשתותיו מסומן בחץ . בגרף מכוון ייתכנו שתי קשתות בין זוג קדקודים , בעלות כיוונים הפוכים . כאשר מדברים על מסלול בגרף מכוון , מתכוונים למסלול בכיוון החצים . דוגמה : בגרף המכוון הבא יש מסלול בין 1 , 6-ל אך אין מסלול בין 1 . 3-ל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר