עמוד:200

יודפס- '' . "כן לעומת זאת , עבור הקלט הזה " -יודפס . "לא שאלה 4 . 30 אפשר לחלק מטלה מסוימת למספר תת-מטלות . כך למשל ניתן לחלק מטלה מסוימת באופן המתואר באיור הזה החצים באיור מתארים את סדר הקדימות בין תת-המטלות . למשל : תת-המטלה 1 צריכה להיות קודמת לתת-המטלות 2 , 3-ו תת-המטלה 2 צריכה להיות קודמת לתת-המטלה , 4 תת-המטלה 3 צריכה להיות קודמת לתת-המטלה , 5 תת-המטלה 4 צריכה להיות קודמת לתת-המטלות 5 , 6-ו ותת-המטלה 5 צריכה להיות קודמת לתת-המטלה . 7 המטרה היא לבצע את כל תת-המטלות מהר ככל האפשר . בכל יחידת זמן נתון ניתן לבצע מספר בלתי מוגבל של תת-מטלות . המטרה היא שהמטלה כולה תושלם בזמן הקצר ביותר . נתון גרף G מכוון , לא מעגלי , המייצג את סדר הקדימות בין תת-המטלות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר