עמוד:196

שימו לב , באיטרציה 2 המטריצה ? מכילה את ^^ באיטרציה 3 המטריצה P מכילה את ^ ' ^ באיטרציה . / -ה המטריצה P תכיל את ^ ^ היא מאחר שמטרתנו למצוא את , ^^ אזי נצטרך לבצע n- \ איטרציות . 1 = 1 שימו לב ! בתום האיטרציה & -ה ית המטריצה ל ? 6 " !/ תכיל מטריצת מסלולים באורך k + 1 בדיוק .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר