עמוד:192

מסקנה זו נכונה לכל זוג וקטורים במטריצות f i- ~\ A בהתאמה . עתה , נכפיל את המטריצה A במטריצה A ונקבל ן : mpon - A 3 היא מטריצת מסלולים באורך 3 עבור הגרף הנתון מכל קדקוד לכל קדקוד אחר בגרף . כלומר , הערך של A [ i , j ] ר / , א ( TRUE ) 1 אם ורק אם קיים מסלול ( לא בהכרח פשו ( 0 באורך 3 מהקדקוד / לקדקוד ; בגרף . באופן כללי : כלומר , אם אנו מעונייניס למצוא מטריצת מסלולים באורך , m נחשב קודם את מטריצת המסלולים באורך 1 ) m - 1 { A "' ונכפיל אותה בוליאנית במטריצת הסמיכות . ( A ) לדוגמה : כמו כן ו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר