עמוד:188

4 * 4 מטריצת מסלולים נתון הגרף G = ( V , E ) אשר מיוצג בעזרת מטריצת סמיכות . אין מידע על הקשתות ( כלומר הגרף אינו משוקלל . ( נניח כי האורך של כל קשת הוא . 1 האם קיים מסלול כלשהו בין צומתי הגרף ? נתבונן בגרף שלהלן : מטריצת הסמיכות המייצגת אותו היא שאלה 4 . 25 נניח שמטריצת הסמיכות שמתארת את הגרף היא ו כאשר כל האלמנטים במטריצות A " - ) A שווים אפס . מהו מספר תת-הגרפים שאין להם אף קדקוד משותף ? שאלה 4 . 26 כידוע , מטריצת סמיכות מתארת גרפים פשוטים שאין בהם קשתות כפולות ( למשל מהקדקוד a יכולות לצאת שלוש קשתות מקבילות וכולן נכנסות . ( 6-ל איך הייתם משנים את ההגדרה של מטריצת הסמיכות במקרה הזה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר