עמוד:184

קלוט שלישייה ( מסודרת ) ( a , b , w ) - בצע : joinw ( G , x , y , w ) - סוף הלולאה . 4 . 3 . 5 שאלות לסיכום סעיפים 4 . 3 . 4-4 . 3 . 2 שאלה 4 . 16 נתון גרף לא מכוון . G = ( V , £ ) א . מהי מטריצת הסמיכות המייצגת את הגרף 1 G ב . יצגו את הגרף באמצעות רשימת סמיכות . שאלה 4 . 17 נתון גרף מכוון משוקלל ? . G = ( V , E ) א . יצגו את הגרף באמצעות מטריצת סמיכות . ב . יצגו את הגרף באמצעות רשימת סמיכות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר