עמוד:181

הצמתים של הגרף מיוצגים על-ידי מערך . כל אינדקס של המערך מייצג צומת ( קדקוד ) בגרף . הקשתות של הגרף מיוצגות על-ידי רשימה הנקראת רשימת סמיכות ( שכנות / קשירות . ( כל צומת ברשימת סמיכות מייצג קשת בגרף . כל כניסה במערך , אשר מייצגת קדקוד כלשהו x של הגרף , מצביעה לרשימת סמיכות של צמתים , המייצגת את הקשתות היוצאות מקדקוד - גרף ( x ) זה . בגרף הנתון , מהקדקוד , שמספרו , 0 יוצאות שתי קשתות י האחת נכנסת לקדקוד שמספרו , 2 והאחרת נכנסת לקדקוד שמספרו . 4 צומת 0 מיוצג על-ידי הכניסה 0 של המערך . הקשתות של הגרף ( היוצאות מצומת זה ( 0 - מיוצגות על ידי רשימת הסמיכות הבאה ו כל צומת ברשימת סמיכות כאמור מייצגת קשת בגרף ( קשתות . (< 0 , 2 > , < 0 , 4 > כמו כן , הכניסה מספר 0 ( המייצגת קדקוד בגרף שמספרו ( 0 מצביעה לרשימת סמיכות של צמתים , המייצגת את הקשתות היוצאות מהקדקוד 0 בגרף . שאלה 4 . 15 מתי כדאי לייצג את הגרף בשיטה חלופית זו י . לאור האמור לעיל , נוכל להגדיר את הגרף בעל 20 הקדקודים כדלהלן ? . כאמור , כל צומת בגרף מיוצג על ידי מספר שלם בין 0 ל- . 19 המערך החד-ממדי , { G ) שגודלו , 20 מייצג את צומתי הגרף . כמו כן , כניסה מספר x ( המייצגת קדקוד שמספרו x בגרף ) מצביעה לרשימת סמיכות של צמתים המייצגת את הקשתות היוצאות מהקדקוד -גבגרף .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר