עמוד:180

במקום שני המשפטים האחרונים , ניתן לזמן את השגרה joinw ( G , x , y , w ) סוף הלולאה . 4 . 3 . 4 ייצוג גרף באמצעות רשימת סמיכות בדומה לשיטה השנייה לייצוג גרף , גם השיטה השלישית שנכיר משמשת לייצוג גרף משוקלל ( משקל לקשתות , ( כלומר לייצוג רשת . בשיטה הזאת אנו עדיין מניחים שמספר הצמתים בגרף ידוע מראש ( נניח , 111 וכל צומת בגרף מיוצג על-ידי מספר שלם בין 0 . (« -1 ) -ל שוב , בשיטה זו עדיין איננו מייחסים מידע לצמתים , אבל מאפשרים לייחס מידע לקשתות . עתה , נציג את הגרף בעזרת מערך של רשימות , כאשר גודל המערך הוא . « ? נבהיר את השיטה החדשה בעזרת הגרף שלהלן נייצג את הגרף בעזרת מערך של רשימות :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר