עמוד:179

תחילה מקצים מטריצה ריבועית של אפסים מסדר . 4 x 4 עם קריאת הקלט , בכל פעם שנקרא בקלט שלושה מספרים < a , b , w > מוכנס הערך 1 ( TRUE ) והמשקל באיבר המתאים במטריצה ( בשורה a ובעמודה b של המטריצה . ( בתום קריאת הקלט , המטריצה המייצגת את הגרף היא ! להלן אלגוריתם לבניית הגרף : צור מטריצה G של רשומות , כך שכל איבר במטריצה המשתנה G [/][/ ' ] . adj יהיה בעל ערך . 0 כל עוד קייס קלט : קלוט שלישייה ( מסודרת ) . { a , b , w ) בצע השמות G [ a ][ b ] . mishkal = w G [ a ][ b ] ? adj = 1 ; r

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר