עמוד:178

CONST n = 20 ; TYPE Keshet = RECORD adj , mishkal : INTEGER END ; arcs - ARRAY [ 1 .. n , 1 .. n ] Keshet ; VAR G : arcs ; כאמור , כל צומת בגרף מיוצג על-ידי מספר שלם בין 0 ל- . 19 המערך הדו-ממדי , , G מייצג כל זוג סדור אפשרי של צמתים . אם G [/][/] . adj שווה , 1 אזי ניתן לומר שקיימת הקשת , < i , j > והמידע המיוחס לה נמצא . G [ i ] \ j ] . mishka \ -2 כיצד ייראה הקלט לבניית הגרף בשיטת מטריצת המשקלות ? שיטה זו משתמשת במטריצת המשקלות , שנסמנה . G-1 כאמור , בשיטה זו מספר הצמתים בגרף ידוע מראש ( נניח \ n הקלט חייב לכלול אך ורק קשתות עם המשקלות המיוחסים להן בגרף . דוגמה : נתון הגרף שלהלן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר